Easy Clear (5L)

https://www.aquarevive.be/web/image/product.template/24/image_1920?unique=9ea6683
(0 beoordeling)

16,53 € 16.53 EUR 16,53 €

16,53 €

Not Available For Sale

Deze combinatie bestaat niet.

Terms and Conditions
30-dagen geld terug garantie
Verzending: 2-3 werkdagen

Product informatie


Gebruiksaanwijzing: 

Overwintering : een chloorchoc uitvoeren en minstens 24 u wachten en tot de watertemperatuur onder de 15°C gezakt is. 5 L overwinteringsproduct toevoegen voor 50 m³ zwembadwater. Verdelen over het wateroppervlak en de filterinstallatie nog een aantal uren laten werken. Daarna water onder de skimmers brengen, leidingen leegmaken en gizmo's en winterstoppen aanbrengen. Winterdrijvers op het wateroppervlak leggen. Algicide tijdens het zwemseizoen : bestrijden van algengroei door eerst een chloorchoc toe te passen en na 24 u. 500 ml per 10 m³ toe te voegen. Voorkomen van algengroei door elke week 100 ml per 10 m³ toe te voegen.

Veiligheidsvoorschriften: 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering